Fuel Fixer Ltd
Verkeerd getankte brandstof?
Verkeerd Getankt Pechhulp
Bel ons 24/7
Fuel Fixer Ltd

24/7 Onmiddellijke Lokale Oproep
Opgelost Terwijl U Wacht

Gemiddelde tijd om ter plaatse te arriveren: 46 minuten

Privacyverklaring

Cookies maken het ons mogelijk om uw apparaat te identificeren, of uzelf indien u ingelogd bent. We gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om het u mogelijk te maken om deze site te bezoeken of enkele basisfunctionaliteiten mogelijk te maken.

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Fuel Fixer streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop Fuel Fixer persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • Gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan Fuel Fixer,
 • Fuel Fixer verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van Fuel Fixer producten en/of diensten,
 • Fuel Fixer ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Verwerken van persoonsgegevens

Fuel Fixer bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Fuel Fixer verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

 • de aanvraag van een dienst, of,
 • na toestemming van de betreffende persoon, of,
 • een gerechtvaardigd belang, of,
 • een wettelijke verplichting.

Fuel Fixer kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Fuel Fixer doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Fuel Fixer zelf. Fuel Fixer ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als Fuel Fixer vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. Fuel Fixer dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

Doeleinde van die verwerking

Fuel Fixer verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Fuel Fixer verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. Fuel Fixer verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het "Fuel Fixer - Register van de verwerkingsactiviteiten". Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van Fuel Fixer plaats vinden:

 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieen van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieen van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Fuel Fixer bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het Fuel Fixer Register van de verwerkingsactiviteiten.

Rechten van de klant

  Elke persoon waarvan Fuel Fixer gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

 • Recht op informatie: Fuel Fixer moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Fuel Fixer verwerkt.
 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Fuel Fixer moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Fuel Fixer bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Fuel Fixer aan de betrokkene aan te leveren.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene kan Fuel Fixer vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Fuel Fixer (inclusief bestanden van derde partijen indien deze data voor Fuel Fixer verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden, en, verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).
 • Deze rechten kunnen via email uitgeoefend worden: ter attentie van info@fuelfixer.be

Cookiebeleid

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Fuel Fixer gebruikt twee soorten cookies:

 • cookies voor functionele doeleinden.
 • cookies voor analytische doeleinden.

De beheersoftware om de inhoud van onze website up-to-date te houden, maakt gebruik van functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

Fuel Fixer gebruikt ook cookies voor analytische doeleinden. De analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Deze analysetool is op onze eigen servers geinstalleerd. Het gaat hier dus om first party cookies. Dit wil zeggen dat wij de volledige controle hebben over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Er worden geen gegevens naar een derde partij gestuurd. Bijgevolg kunnen we garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden zal gebruikt worden. Voor het gebruik van deze first party cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel worden geplaatst.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Hoe verwijder ik cookies?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel kan verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Links

Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Internet explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Contact Us

#

B2B Klanten

Fuel Fixer werkt ook samen met huurbedrijven, assistentiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, benzinestations, leasingmaatschappijen, fleets, enz.
We bieden bedrijf en fleet bescherming contracten aan. Contacteer onze Contract Manager via email HIER, of bel 0800 70 458